👈 فروشگاه فایل 👉

هنر عشق ورزيدن

ارتباط با ما

... دانلود ...

هنر عشق ورزيدن

نثار كردن چيست؟ ممكن است اين پرسشي ساده به نظر برسد، ولي در حقيقت پر از

« ترك » ابهام و پيچيدگي است. معمولترين اشتباه مردم اين است كه نثار كردن را با

چيزها، محروم شدن، و قرباني گشتن يكي مي دانند. كساني كه هنوز منشهاي آنان به

اندازه كافي رشد نيافته و از مرحله گرفتن، سود بردن و اندوختن فراتر نرفته اند، از كلمه

دركي همانند مفهوم فوق دارند. شخص تاجر مسلك هميشه حاضر است « نثار كردن »

چيزي بدهد، ولي فقط در صورتي كه بتواند متقابلاً چيزي بگيرد؛ دادن بدون گرفتن

براي او به منزله فريب خوردن است. 1 مردمي كه جهت گيري اصلي آنان بارور نيست،

احساس م ي كنند كه نثار كردن فقر مي آورد. بدين ترتيب، اكثر اين نوع افراد از نثار

كردن مي پرهيزند. به عكس، عده اي آن را نوعي فضيلت به معني فداكاري مي دانند .

عملي دشوار و ناگوار « نثار كردن » اينان فكر مي كنند كه، درست به همان دليل كه

جلوه مي كند، انسان بايد نثار كند و ببخشد. فضيلت نثار كردن براي آنان در همان

قبول فداكاري تجلي مي كند. براي آنان اين اصل، كه نثار كردن بهتر از گرفتن است،

بدين معني است كه رنج كشيدن و محروميت والاتر از احساس شادي است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت Snakebite پاورپوینت درمان دارویی اختلالات روانپزشکی در کودکان پیش دبستانی پاورپوینت در مورد مسائل قانونی وحرفه ای پزشکان –پرستاران و کتاب راهنمای تغذیه و رژیم درمانی پاورپوینت در مورد بررسی اصــول بلنـد مرتبـــه سازی در نواحی ساحلی با تأکيد بر استان مازندران