👈 فروشگاه فایل 👉

درمورد گیاهان دارویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

درمورد گیاهان دارویی

گياهان دارويی از ارزش و اهميت خاصی در تأمين بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پيشگيری از بيماريها برخوردار بوده و هستند. اين بخش از منابع طبيعی قدمتی همپای بشر داشته و يكی از مهمترين منابع تأمين غذايی و دارويی بشر درطول نسلها بوده اند.

از نقطه نظر تاريخی، گياهان اهميت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقيقات وسيعی برای يافتن فرآورده ها ومواد طبيعی دارويی گياهی در طول تاريخ انجام شده اما نكته حائز اهميت اينجاست كه تنها كمتر از  10% از مجموع 250000 گونه گياهی جهان برای بيش از يك عملكرد زيست شناختی، شناسايی و مورد استفاده قرار گرفته اند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت منطق ترازوی اندیشه درس اول منطق دهم انسانی دانلود طرح درس روزانه مساحت شکل های هندسی ریاضی پایه ششم دانلود پاورپوینت میراث فرهنگی و تاریخ درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه پروپوزال روانشناسی ارتباط نمایش عروسکی و مهارت های اجتماعی پاورپوینت مفاهیم اکتساب تکنولوژی