👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق آشنایی با معماری صدر مسیحیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق آشنایی با معماری صدر مسیحیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏آشنایی با معماری صدر ‏مسیحیت

‏مقدمه                                     

‏مسیحت همانند بسیاری از کیشهای خاور زمین ‏دینی بود که ادعای نجات بشریت را داشت ،توفیق بی مانند این دین در گروانندن جمعیت ‏های انبوه شهرهای بزرگ روم در عصر امپراتوران به خود ، توجه مقامات رومی را به آن ‏جلب کرد مسیحیان چون از به رسمیت شناختن دین دولتی یا کیش پرستش امپراتور سر باز می ‏زدند و همچنین از شرکت در مراسم سهل انگارانۀآن خود داری می کردند خرابکار سیاسی به ‏شمار میرفتند و شدیداً تحت پیگرد قرار می گرفتند تاسیتوس ضمن بحث در بارۀ گرایشهای ‏روزگار خویش ، مسیحیان را معتقدان به یک آیین فاسد و عمل کنندگان به مراسمی گمراهی ‏آور و زشت می نامید ، که به عقیدۀ وی از ویژگیهای دین های خاور زمین به شمار می ‏رفتند.‏           ‏ سوتفاهم بنیادین میان رومی معتقد به دین روم و رومی معتقد به دین ‏مسیح،‏  ‏ می تواند بازتاب ژرف تری از جهان نگری های انها پنداشته شود به بیان دیگر و ‏به گفتۀ فردیناند لات :«میان انسانهای عصر جدید و انسانهای روزگار باستان ،دیگر فکر ‏مشترکی وجود نخواهد داشت » تضاد بنیادن بین روح شرقی و غربی آنچنان که در کتاب ‏زکریای نبی اعلام شده -«حال که پسرانت را ،ای صهیون ،بر ضد پسرانت پرورانده ام »-یک ‏بار دیگر خشمگینانه در کلام ترتولیانوس مسیحی که پیش از197 میلادی به مسحیت گروید ‏چنین طنین افکن می شود‏ ‏ :«چه وجه مشترکی بین آتن و اورشلیم وجود دارد ؟چه وجه ‏مشترکی بین آکادمی (افلاطون)و کلیسا وجود دارد ؟» با آنکه همۀ مسحیان به هیچ وجه ‏خصومت‏ ‏ مطلق ترتولیانوس را نداشتند ،خصومت بین خاور زمین سامی کهن و دنیای هلنی که ‏آن را به تصرف دراورده بود ،اجتناب ناپذیر بود. ناتورالیسم و خرد گرای یونانی به

2

‏جزء لاینفک فرهنگ دنیای روم غربی تبدیل شده بود و در همان حال زمان تماس با تمدن ‏کهن خاور میانه دگرگونی های پیدا کرده بود . کیشهای سری ، با آن مراسم سری ملهم از ‏بد گمانی ، خدایان نجات دهنده، پیام های رهایی بخش ،افسانه های خورشید شدیداً تحت ‏تاثیر فرهنگ سرزمین های چون مصر ، بابل ، ایران و حتی هند بودند و لو آنکه بسیاری ‏از عناصر خود را از دستگاه فکری فلسفه هلنی گرفته بودند این دستگاه را به یک دستگاه ‏رمزی تبدیل کرد

           ‏مسیحیت با آنکه بر تعالیم و ‏سنتهای یهود مبتنی بود و با بسیاری از کیشهای خام که رومیانی چون تاسیتوس با آن در ‏امیختند تفاوت داشت در واکنش طولانی و تاریخی خود علیه غرب هلنی ‏–‏هم علیه جهان نگری ‏آن هم علیه مظهر مادی آن یعنی امپراتوری پیوسته ستمگر شوندۀ روم ‏–‏با همان کیشها ‏متحد شد.در نظر مسیحیان ، امپراتوری با آن اخاذیها ،قساوت ها ، جنگ ها ، و خدایان ‏دروغینش «قلمرو امپراتور ،یا قلمرو شیطان »نامیده می شد . ولی وقتی کنستانتین در ‏سال 325 میلادی به مسیحیت گروید و آن دین رسمی کشور اعلام کرد ،امپراتوری روم برای ‏مسیحیان به ارث گذاشته شد .                                                                                                      

‏در سدۀ هجدهم ،گیبون در کتاب عظیمش به ‏نام زوال و سقوط امپراتوری روم، مسیحیت را علت اصلی آن تا زمان خودش اعلام ‏کرد.امروزه ما معتقد نیستیم که مسیحیت چنین نقشی داشته است، بلکه در اوایل سدۀ پنجم ‏میلادی اوگوستین کتاب شهر خدای خود را برای دفاع از کلیسا در برابر این اتهام ‏معتقدان به دین روم نوشت که میگفتند غارت شهر روم (سال 410به دست گوتها )مجازاتی ‏بوده است که خدایان باستانی به دلیل مسیحی شدن این شهر بر آن نازل کرده بودند. فرو ‏پاشی امپراتوری ،که با تجزیه اسمی آن به امپراتوری های شرقی و غربی در اواخر سدۀ ‏سوم آغاز شد ،نمی توان گناهش را به پای مسیحیان یا بربر ها

3

‏ ‏–‏قبایل سلت ،ژرمن ، ‏اسلاو ، و دیگر ملتهای که از هزاران سال پیش در جهت دست یابی به حوزه دریای ‏مدیترانه به حرکت در آمده بودند ‏–‏نوشت

‏به هر حال ، از اواخر سده سوم به بعد ، ‏بخش هایی از امپراتوری ، یعنی نه ان امپراتوری یکپارچه بلکه بقایای تکه تکه شدۀ آن ‏تدریجاً به تصرف قبایل پیش گفته در می آمد .غلبه روحی و ایده ئولوژیک مسیحیان به ‏شکل گرایش تودۀ مردم به دین مسیحی ، به موازات رخنه و اسکان تدریجی« بربر ها» یی   ‏پیش می رفت که از این لحاظ ، مدتها پیش در ساخت اداری و نظامی و تصرف رسمی سر زمین ‏های امپراتوری حاظر شده بود ند. امپراتور ی روم شرقی با نام امپراتور ی بیزانس به ‏راه ناگسسته خویش ادامه می دهد و به سنتهای یونانی که خاور معاب تر شده بود بر می ‏گردد دنیای بیزانس ادامۀ امپراتور ی کهن و مسیحیت اولیه است .                                                                    ‏ توجه به مطالب گفته شده می توان دوره  ‏مسیحیت‏ ‏ آغازین را به دو دوره تقسیم کرد. الف:دورۀ پیگرد ‏–‏از تاسیس نخستین اجتماعات ‏در سده نخست میلادی‏ ‏ ب:دوره باز شناسی- از 325 میلادی یعنی وقتی کنستانتین مسیحیت ‏را دین رسمی امپراتور روم قرار داد ،تا حدود 500 میلادی یعنی وقتی ایالتهای غربی ‏امپراتوری به دست شاهان بربر تقسیم شد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت جانوران مهره دار علوم پایه نهم پاورپوینت سقط جنين قانوني پاورپوینت مروری بر تئوری های رهبری مبانی نظری احساس تعلق به مدرسه پاورپوینت در مورد مباني نظري اقتصاد توسعه