👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق سنگ شناسی دگرگونی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق سنگ شناسی دگرگونی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏س‏نگ شناسی دگرگونی

‏درجات ‏دگرگوني

‏در واقع اصطلاحي ‏است كه به منظور مشخص كردن شدت دگرگوني در يك منطقه بكار مي‌رود.

‏دما و فشار معرف ‏شرايط فيزيكي و دگرگوني و درجه دگرگوني معرف اثر آنها مي‌باشد.

‏در دگرگوني، ‏مجموعه‌هاي مختلف كانيهايي با تركيب شيميايي يكسان ولي در شرايط دمايي متفاوت به ‏وجود مي‌آيد. و اين مجموعه‌هاي متفاوت نشانگر درجات دگرگوني از قبيل درجات ضعيف، ‏متوسط و شديد مي‌باشد. مثلاً در درجات دگرگوني ضعيف، مجموعه كانيها عمدتاً آبدار ‏بوده و كانيهاي كربناته نيز ديده مي‌شود. ولي در مجموعه‌هاي درجات شديدتر آب و CO2 ‏هم وجود دارد. هرقدر سنگ، درجات دگرگوني بيشتري را ‏تحمل كند اندازه كاني درشت‌تر مي‌شود. چون در دماي زياد، انتشار مواد در حد بين ‏دانه‌ها ‏به سرعت بيشتري انجام مي‌شود.

‏به سه روش در تعيين درجات دگرگوني بكار مي‌رود:

‏1) تعيين درجه دگرگوني بر حسب عمق

‏در اين روش پوسته ‏زمين را به سه منطقه داراي عمق كم، عمق متوسط و عمق زياد تقسيم مي‌كنند:

‏الف) ‏منطقه عمق كم: ‏كه دما و فشار به ‏ترتيب كم تا متوسط و كم است.

‏2

‏ب) ‏منطقه عمق متوسط: ‏كه دما و فشار از ‏منطقه قبلي بيشتر ‏است.

‏ج) منطقه عمق زياد: كه در آن هم دما و هم فشار بالا است.

(‏2 ‏ ‏تعيين درجه دگرگوني بر حسب مناطق دگرگوني: ‏كه در آن به ‏مناطق دگرگوني و حد مرزهاي آنها توجه مي‌شود.

‏3) ‏تعيين درجه دگرگوني بر اساس رخساره‌اي ‏دگرگوني:

‏در اين روش تعيين ‏درجات دگرگوني به دليل تعدد رخساره‌ها و زير رخساره‌ها آسان نيست و تا حدي با ‏استفاده از نمودارها و دياگرامهاي مختلف و مطالعات آزمايشگاهي و تحقيقاتي ممكن ‏مي‌شود

‏سنگ شناسی ‏دگرگونی

 

‏تغيير شكل كانيها در سنگهاي دگرگوني

‏در سنگهاي دگرگوني، تغيير شكلهاي مختلفي به وجود مي‌آيد. سنگي كه تحت تأثير دما و فشارهاي همه‌جانبه قرار بگيرد ممكن است به صورت‌هاي زير تغيير شكل دهد.

‏ 

‏الف) در اثر فرآيندهاي فيزيكي جهت يافتگي اتفاق مي‌افتد.

‏3

‏اگر نيروي اعمال شده بر يك در يك جهت و بيشتر از قدرت شكستگي باشد، دانه‌هاي بزرگتر به كوچكتر تبديل شده و بر روي سطوح لغزشي جابه‌جا مي‌شوند. و انتقال ماده و جهت يافتگي اتفاق مي‌افتد.

‏در اين فرآيند كانيهايي كه حالت صفحه‌اي دارد مانند ميكاها و يا آندسته كه حالت منشور مانند دارند مانند آمفيبولها در امتداد محور طويلشان جهت‌دار مي‌شود و به حالت موازي كنار يكديگر قرار بگيرند:

‏هر گاه استرس و فشار روي يك قسمت از يك سنگ داده شود كانيها در جهت جايي كه فشار كمتر است اجتماع مي‌كند و در آن قسمت رشد مي‌كنند. كه اين فرآيند يا به وسيله سيالاتي كه دانه‌ها را احاطه كرده‌اند، يا از طريق منتشر شدن از طريق منتشر خارجي دانه‌ها و يا انتقال درون شبكه تبلور آنها صورت خواهد گرفت.

‏رشد بلورها :

‏در محيطهايي كه پديده دگرگوني اتفاق مي‌افتد و انرژي حرارتي و شيميايي تغيير مي‌كند. باعث رشد بلورها در حالت جامد هم مي‌شوند كه اين فرآيند به صورت رشد كانيهاي قبلي و يا رشد كانيهاي جديد و تغيير در كانيهاي قديمي و ظهور اشكال جديد است.

‏سنگ شناسی دگرگونی

‏عوامل‌ ‏دگرگون‌ساز

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد مبانی جامعه شناسی پاورپوینت آزمایش تعیین نقطه ذوب پاورپوینت دیالیز پیشینه تحقیق فرسودگی و استرس شغلی پاورپوینت در مورد عجایب هفتگانه جهان