👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تست هاي غير مخرب

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تست هاي غير مخرب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏تست هاي غير مخرب ‏ ‏ ‏ ‏ Non Destructive Testing (N.D.T)

‏آزمونهای غیر مخرب : به سلسله آزما یشهایی اطلاق می گردد که انجام آنها بر روی قطعه با عث تخریب قطعه نمی گردد .

‏آزمون های مخرب : کلیه آزمایشهای مکانیکی (کشش، فشار، ضربه . . .).‏

‏آزمون های غیر مخرب:‏1- ‏بازرسی چشمی Visualin Spection‏ . 2- ‏آزمایش‏ مايع ناف‏ذ Test‏ Penetration‏ ‏ Liquid‏ . 3-‏آزمایش ذرات مغناطیسی Magnetic particle test ‏ . 4- ‏آزمایش ماوراء صوت Ultrasonic Test‏ .5- ‏آزمایش رادیو گرافی با اشعه Radio Graphic Test(X-Ray)

‏بازرسی چشمی‏:‏

‏مزایا:‏ 1-‏ارزان ترین و ساده ترین روش‏ .2- ‏این روش را در طی تمامی مراحل تولید بکارمی گیریم ‏ .QC‏3-‏روش مناسب N.D.T. ‏را به کمک این روش تعیین می شود .‏ 4-‏بیشتر برای عیوب سطحی می باشد(باچشم مسلح یا غیر مسلح)

‏محدودیت ها:‏ 1-‏عیوب زیر سطحی قابل شناسایی نمی باشد .‏ 2-‏بکار گیری به تجربه شخص بستگی دارد .‏ 3- ‏در صورت غفلت بازرس خطا زیاد است .

‏بازرسی با ‏مايع ناف‏ذ‏ :‏

‏2

‏مراحل انجام آزمایش مایع ناف‏ذ : 1-‏آماده سازی سطح‏. 2- ‏اعمال مایع نافذ‏ . 3-‏تمیز کاری‏ . 4- ‏اعمال ماده ظهور‏ 5- ‏بازرسی‏

‏ ‏انواع مایع نافذ:‏ 1- ‏مایع نافذ فلورسنتی‏ . 2- ‏ مایع نافذ بارنگ مشخص

‏انواع مواد ظهور :‏ 1- ‏خشک(پودر)‏ .2- ‏حل شده در آب‏ .3- ‏معلق در آب‏ . 4- ‏حل شده در یک حلال‏ . 5- ‏معلق در یک حلال

‏مزایا :‏ 1- ‏عیوب سطحی شناسایی می شود.‏ 2- ‏به شکل جنس قطعه بستگی ندارد .‏ 3- ‏ساده وارزان است .‏ 4- شکل واندازه تقریب ‏عیب مشخص است .محدودیت ها:‏ 1-‏عیوب زیر سطحی را نشان نمی دهد .‏ 2- ‏تغییر رنگ دا ئمی نیست .‏ 3- ‏مواد مصرفی سمی است .‏ 4- ‏در ماندن باعث خوردگی می شود .

‏آزمایش ذرات مغناطیسی‏:‏

‏روشهای مغناطیس کردن قطعات :‏ 1- ‏ایجاد شدن میدان مغناطیسی به صورت دایره ای .‏ 2- ‏ایجاد شدن میدان مغناطیسی به صورت طولی .

‏روشهای اعمال ذرات مغناطیسی:‏ 1- ‏روش باقیمانده‏ . 2- ‏روش پیوسته‏ .

‏انواع جریان مغناطیس کننده :‏ 1-‏جریان متناوب‏ . 2- ‏جریان مستقیم‏ .

‏روشهای ایجاد میدان مغناطیسی‏ : 1- ‏روش بکارگیری یوک‏ . 2- ‏روش بکارگیری هادی مرکزی‏ . 3- ‏روش تماس مستقیم‏ .

‏ذرات مغناطیسی‏:

‏3

‏از نظر رنگ:‏ 1-‏رنگی هستند: قرمز , زرد, سیاه و ...‏ 2- ‏با پوششی از مواد فلورسنت می باشند.‏

‏از نظر سیال حامل :‏ 1- ‏معلق در هوا (روش خشک )‏ . 2- ‏معلق در مایع (روش تر )‏ .

‏از نظر اندازه :‏ ‏1-‏ذرات درشت‏ . 2- ‏ذرات ریز‏ .

‏از نظر شکل:‏ 1- ‏دراز و باریک‏ . 2- ‏کروی شکل ‏.

‏مزایا :‏ 1- ‏برای ترکهای خیلی ریز .‏ 2- ‏برای ناپیوستگی های زیر سطحی .‏ 3- ‏حساسیت بازرسی بالاست .‏ 4- ‏درضمن تولید ودرانتهای کاردرحین کارقطعه قابل انجام است .

‏معایب :‏ 1- ‏برای مواد فرو مغناطیس است .‏ 2- ‏جهت جریان باید عمود بر ترک باشد .‏ 3- ‏معمولا دویاچند مرتبه باید انجام شود .‏ 4-‏بسته به عمق ترک میدان باید قویتر باشد.

‏آزمایش ماوراء صوت‏ :‏

‏مزایا :‏ 1-‏این روش متداول ترین آزمون است .‏ 2-‏مکان دقیق عیب را نمایش میدهد.‏ 3- ‏کلیه عیوب را نشان می دهد (سطحی وزیر سطحی) .‏ 4- LOP &LOF ‏را به راحتی نمایش میدهد .‏ 5- ‏قابلیت اتصال به کامپیوتر وپرینتر را دارد .‏ 6- ‏درکلیه مناطق قابل استفاده است .‏ 7- ‏بلافاصله نتایج آزمون مشخص میگردد. ‏ 8-‏آلودگی زیست محیطی ندارد .‏ 9- ‏برای انسان خطر آفرین نیست .

‏معایب :‏ 1-‏نسبت PT,MT ‏ بسیار گران است.‏ 2- ‏اپراتور به تخصص بالایی نیز دارد .‏ 3- ‏در تشخیص عیوب بزرگ مشکل دارد (بزرگتر از اندازه پراپ) .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بی حسی اسپاینال و اپیدورال دانلود پاورپوینت امام خمینی فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاورپوینت ارزیابی سریع کارخانه پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان تحقیق جغرافیای سیاسی