👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق آب سنگین

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق آب سنگین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏1

‏آب سنگ‏ی‏ن

‏آب‏ سنگ‏ی‏ن‏ آب‏ی‏ است که نسبت ا‏ی‏زوتوپ‏ دوتر‏ی‏وم‏ در آن از حد آب معمول‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ است. در آب سنگ‏ی‏ن‏ (‏با فرمول D‏۲O‏) بر خلاف آب معمول‏ی‏ (با فرمول H‏۲O‏) به جا‏ی‏ ه‏ی‏دروژن‏ ا‏ی‏زوتوپ‏ ه‏ی‏دروژن‏ دوتر‏ی‏م‏ با اکس‏ی‏ژن‏ ترک‏ی‏ب‏ شده است.

‏تار‏ی‏خچه

‏هارولد‏ ‏ی‏ور‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏دان‏ و از پ‏ی‏شتازان‏ فعال‏ی‏ت‏ رو‏ی‏ ا‏ی‏زوتوپها‏ که در سال 1934 جا‏ی‏زه‏ نوبل در ش‏ی‏م‏ی‏ گرفت در سال 1931 ا‏ی‏زوتوپ‏ ه‏ی‏دروژن‏ سنگ‏ی‏ن‏ را که بعد ها به منظور افزا‏ی‏ش‏ غلظت آب مورد استفاده قرار گرفت، کشف کرد.

‏همچن‏ی‏ن‏ در سال 1933، گ‏ی‏لبرت‏ ن‏ی‏وتن‏ لوئ‏ی‏س‏ (Gilbert Newton Lewis‏ ش‏ی‏م‏ی‏دان‏ و ف‏ی‏ز‏ی‏کدان‏ مشهور آمر‏ی‏کا‏یی‏) استاد هارولد ‏ی‏ور‏ی‏ توانست برا‏ی‏ اول‏ی‏ن‏ بار نمونه آب سنگ‏ی‏ن‏ خالص را بوس‏ی‏له‏ عمل الکترول‏ی‏ز‏ بوجود آورد.

‏اول‏ی‏ن‏ کاربرد علم‏ی‏ از آب سنگ‏ی‏ن‏ در سال در سال 1934 توسط دو ب‏ی‏ولوژ‏ی‏ست‏ بنامها‏ی‏ هوس‏ی‏ (Hevesy‏) و هافر(Hoffer‏) صورت گرفت. آنها از آب سنگ‏ی‏ن‏ برا‏ی‏ آزما‏ی‏ش‏ رد‏ی‏اب‏ی‏ ب‏ی‏ولوژ‏ی‏ک‏ی‏،‏ به منظور تخم‏ی‏ن‏ م‏ی‏زان‏ بازده‏ی‏ آب در بدن انسان، استفاده قرار دادند.

‏2

‏آب‏ ن‏ی‏مه‏ سنگ‏ی‏ن

‏چنانچه‏ در اکس‏ی‏د‏ ه‏ی‏دروژن‏ تنها ‏ی‏ک‏ی‏ از اتمها‏ی‏ ه‏ی‏دروژن‏ به ا‏ی‏زوتوپ‏ دوتر‏ی‏وم‏ تبد‏ی‏ل‏ شود نت‏ی‏جه‏ حاصله (HDO‏) را آب ن‏ی‏مه‏ سنگ‏ی‏ن‏ م‏ی‏ گو‏ی‏ند‏. در موارد‏ی‏ که ترک‏ی‏ب‏ مساو‏ی‏ از ه‏ی‏دروژن‏ و دوتر‏ی‏وم‏ در تشک‏ی‏ل‏ مولکوها‏ی‏ آب حضور داشته باشند، آب ن‏ی‏مه‏ سنگ‏ی‏ن‏ ته‏ی‏ه‏ م‏ی‏ شود.

‏معايب آب سنگين

‏آب سخـت آبـي اسـت كـه حـاوي گـچ، آهـك و ديــگر املاح‏ ‏محلول مي بـاشـد. در آب سـخـت سـطـــح برخي از املاح‏ ‏مـعـدني مـحـلـول در آب بيـشـــتر است. اين املاح معدني‏ ‏عمدتا شامل كربنات كلسيم و كربنات منيزيم مي باشند.

‏اما املاحي مانند بي كربناتها، سولفاتها و سيليكات ها و‏ ‏هــمچنين آهن و منگنز را نيز در برميگيرد. با آنكه نوشيدن‏ ‏آب سـخـت مشـكل خـاصـي بـراي سـلامـتـي شـما ايجاد‏ ‏نمي كنـد‏ .

‏ (جـز آنـكه ميتواند تشكيل سنگ كليه را افزايش‏ ‏دهـد) چــه بسا ممكن است در برخي موارد مزيتهايي نيز‏ ‏داشـتــه باشد‏ .

‏ (مثلا شكستگي استخوانها سريعتر جوش‏ ‏مي خـورند و يا خوردگي را در لوله ها به حداقل ميرساند)

‏امــا مصرف آب سخت مضرات بسياري نيز دارا ميباشد كه‏ ‏به قرار زير ميباشد:

‏1- موجب رسوب مواد آهكي بروي جداره داخلي كتريها، قوريها، لوله هاي آب گرم، لباس شوييها، ظرف شوييها، كولرها، شوفاژها و ديگهاي بخار ميگردد.

‏3

‏2- كيفيت طعم و مزه چاي و قهوه را كاهش ميدهد.

‏3- صابون، شامپو و ساير شوينده هاي خانگي با آب سخت خوب كف توليد نميكنند بنابراين بازده شستشو كاهش يافته و مصرف شوينده ها افزايش مي يابد.

‏4- سبب خشن و زبر شدن البسه، رنگ پريدگي لباسها و خاكستري شدن لباسهاي سفيد رنگ ميشود. عمر مفيد لباسها را كاهش ميدهد.

‏5- كارايي و راندمان شوفاژ و ساير سيستمهاي گرمايشي كه در آنها آب جريان دارد راكاهش ميدهد.

‏6- سبزيها به خوبي پخته نميگردند.

‏7- شستن بدن حين استحمام با آب سخت سبب ميگردد قشري از نمكهاي نامحلول روي پوست و موهاي بدن رسوب كند. كه همين امر سبب مسدود شدن روزنه ها و خارش و سوزش پوست ميگردد. همچنين موها را رنگ پريده كرده و شانه كردن و برس كشيدن موها دشوار ميگردد. اين رسوبات رشد باكتريها را نيز تسهيل ميكند.

‏براي كاهش سختي آب ميتوانيد از فيلترهاي تصفيه كننده آب خانگي استفاده كنيد كه داراي سختي گير ميباشند. سختي گيرها با تبادل يونهاي كلسيم و منيزيم با يونهاي سديم و پتاسيم غلظت املاح سخت را كاهش ميدهند.

‏مزاياي آبي كه سختي آن گرفته شده است

‏1- عمر مفيد هيترها، ظرف شوييها و ماشين لباس شوييها و لوله هاي آب افزايش مييابد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق كاربرد ذخيره سازي سرما جهت پيك سايي رضایت مشتری چیست ؟ تحقیق در مورد بتن كفي 10 ص تحقیق در و پنجره پاورپوینت فصل هفتم ریاضی نهم مبحث عبارت‏های گویا