👈 فروشگاه فایل 👉

سنجش ذهن با هالینگ ورث

ارتباط با ما

... دانلود ...

سنجش ذهن با هالینگ ورث

لتا استیترهالینگورث 1 در 52 می 1881 در یکی از محلههای فقیر شهر نبراسکا در ایالت متحده

29 سالگی( در شهر نیویورک فوت کرد. وی بهعنوان یک روان- ( آمریکا به دنیا آمد و در 52 نوامبر 1191

شناس آمریکایی محسوب میشود که نقطه عطفی را در آموزش کودکان تیزهوش وجود آورد. از شاگردان

معروف وی میتوان به فلورانس گودایناف 5 اشاره نمود که گرایش هالینگورث در سنجش هوش را با توسعه

ابزارهای اندازهگیری پیگیری کرد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی گفتار 2 فصل 7 زیست شناسی پایه دهم پاورپوینت اجماع و عقل پاورپوینت الكتروكارديوگرام بامداد خمار دانلود پاورپوینت ادبیات چهارم دبیرستان درس یازدهم