👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تنيدگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تنيدگی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنيدگی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 48

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

تنيدگي

تنيدگي ترجمه واژه استرس در زبان انگليسي مي باشد که از لغت لاتيني"استرينگر"[1] به معني سختي کشيده ، مشتق شده است و در قرن هفدهم براي تشريح سختي يا محنت به کار برده مي شد . در اواخر قرن هيجدهم ، اين مفهوم دلالت بر فشار ، کوشش و سختي اي مي کند که متوجه فرد يا عضوي از اعضاء يا نيروهاي رواني او باشد(اردوآبادي ، 1381) .

تنيدگي به معني فشار ، واژه اي است که از علم فيزيک به عاريت گرفته شده است و امروزه براي ناشي از وارد شدن فشار به روان يا جسم فرد مي باشد(الواني ، 1385) . بنابراين کاربرد واژه هاي فشار عصبي ، فشار رواني و فشار روحي معادل دقيقي براي استرس در زبان فارسي نيست . تنيدگي حالتي ناشي از فشار است نه خود فشار .

تعاريف متعددي از تنيدگي به عمل آمده است . بيشتر اين تعاريف را مي توان در يکي از طبقات سه گانه زير گنجاند (ايوانسويچ و ماتسون ، 1980)

فيزيولوژي تنيدگي

به نظر "سيله" تنيدگي ، عکس العمل نامشخص بدن در مقابل هرگونه تقاضاي وارد شده به آن مي باشد . پس از اينکه موجود زنده رويداد تنيدگي زا را دريافت کرد مثل هر دريافت ديگر يک رشته پاسخ را در دستگاه عصبي ايجاد مي کند . مهمترين واکنشها در بخش بسيار مهمي از مغز به نام "هيپوتالاموس" روي مي دهد . "هيپوتالاموس" شامل مراکز کنترل بسياري از اعمال گوناگون بدني است . اين مراکز گوناگون به طرق متفاوتي تحريک مي شوند و در نتيجه مجموعه اي از واکنش هاي فيزيولوژيک در بدن به وقوع مي پيوندد . "سيله" مجموعه تمامي اين پاسخها را "نشانگان سازگاري کلي" نام نهاد(اردوآبادي ، 1381) . "سيله" آن را "کلي" ناميد . زيرا تنيدگي بر چندين عضو از اعضاي بدن اثر مي گذارند . کلمه "سازگاري" به تحريک نظام دفاعي بدن جهت برقراري تعادل مجدد آن اشاره دارد و "نشانگان" معين مي کند که اجزاي فردي عکس العمل کم و بيش با يکديگر رخ مي دهد و در واقع با يکديگر بستگي دارند(ايوان سويچ و ماتسون ، 1980) . نشانگان سازگاري داراي سه مرحله است: "واکنش اخطار" ، "مقاومت " و "فرسودگي "(سيله ، 1976) .

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت شناخت هارپ مبانی نظری و پیشینه بازاریابی گردشگری پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) دانلود پاورپوینت درس پنجم رهایی از قفس دانلود پاورپوینت درس پانزدهم