👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني 43ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني 43ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏6954

‏مواد غذايي ـ غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني ـ آئين كار بهداشتي

‏چاپ‏ اول

‏آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

‏مؤسسه استاندارد ‏و ‏تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها ‏مرجع رسمي كشور ‏است كه عهده دار ‏وظيفه تعيين، تدوين و ‏نشر ‏استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

‏تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

‏پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

‏مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

‏مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

‏همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

‏کميسيون استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی - آئين کار بهداشتی ‏»

‏رئيس

‏سمت يا نمايندگی

‏مهتدی نيا، جواد( دکترای تغذيه و علوم غذايی)

‏دانشگاه علوم پزشکی تبريز

‏اعضاء ‏:

‏اسماعيل زاده ، غلامرضا( فوق ليسانس صنايع غذايی)

‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

‏پور اکبريان نياز ، امير مسعود( دکترای پزشکي)

‏واحد توليدی پارلاق صنعت

‏حصاری ، جواد( فوق ليسانس صنايع غذايی)

‏دانشگاه تبريز

‏ديانت ، نگار( ليسانس علوم تغذيه)

‏واحد توليدی صدر موسوی

‏زندوکيلی ، فاطمه( فوق ليسانس علوم بهداشتی در تغذيه)

‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

‏شکرالهی ، فتانه( فوق ليسانس صنايع غذايی)

‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

‏قربانپور ، هوشنگ ( دکترای دامپزشکی)

‏معاونت غذا و دارو, استان آذربايجان شرقي

‏مبين ، هايده( فوق ليسانس ميکروبيولوژی)

‏دانشگاه آزاد اسلامی تبريز

‏دبير

‏سالک زمانی ، مريم (فوق ليسانس علوم تغذيه )

‏اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان شرقي

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره مدلسازي درد با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي پاورپوینت معماری اسلامی گرمابه پاورپوینت در مورد تاریخ فلسفه اسلامی دانلود پاورپوینت تشخیص هویت با تحلیل تصاویر عنبیه چشم پاورپوینت مبحث از معدن تا خانه