👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران 35ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران 35ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي

‏چكيده

‏مي‎‏دانيم در عقود معين علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد الزامي است. عقد اجاره نيز علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات، رعايت يك سلسله قواعد اختصاصي در آن الزامي است. از جملة‌اينها تعيين مدت عقد اجاره اسـت كـه مـادة 468 ضمانت اجراي عـدم تعييـن مـدت را بـطلان عـقد ذكـر كرده است. البته براين ماده استثنائاتي وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدني كه مقرر مي‎‏دارد اگر عقد اجاره‎‏اي منعقد شود و در آن مدت تعيين نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره از قرار روز، ماه و يا سال تعيين شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدني، عقد اجاره براي مدتي كه براي پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره تعيين شده است منعقد مي‎‏شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎‏هاي دوم، سوم و ...) ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

‏بطور كلي مي‎‏توان گفت كه تعيين مدت در عقد اجاره في نفسه موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد و اگر متعاقدين به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذكر مدت، خواه با تعيين مسافت، خواه با تعيين مقدار كاري كه بايد انجام بشود مشخص نمايند عقد اجاره صحيح است. با اين تفسير بايد قدري مادة 468 را تعديل نمود كه مي‎‏توان به مادة 507 توسل جست. اين ماده مي‎‏گويد«در اجارة ‌حيوان تعيين منفعت يا با تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.»

‏مقدمه

‏اجاره، يكي از عقود معين است كه به لحاظ اهميت آن در نظامهاي مختلف حقوقي، قانونگذاران به طور دقيق و مفصل راجع به آن قانون وضع كرده‎‏اند. عقد اجاره، حلقه اتصال ميان مالك عين و متقاضي استفاده از منافع عين است، كه روابط حقوقي آنان را نظم مي‎‏بخشد. تنظيم روابط حقوقي ميان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطي كه با نظم عمومي جامعه دارد، آنقدر اهميت دارد كه دولتها مجبورند هر از چند گاهي با وضع قوانين آمره، علي‎‏رغم ميل متعاقدين، خواستهاي خود را برآنان تحميل كنند.

‏امروزه رابطة بين موجر و مستأجر فقط يك رابطة خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي ميان آن دو هدف اصلي قرار گيرد، بلكه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعي كاملاً متمايز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎‏اند و هر كدام سعي مي‎‏كنند تا كفة ‌ترازو را بيشتر به سمت خود سنگين كند.از يك طرف، موجر سعي مي‎‏كند اجاره بهاي بيشتري بگيرد و تمام خواستهاي خود را بر مستأجر بينوا تحميل كند. از طرف ديگر، مستأجر سعي مي‎‏كند كه هر چه كمتر بپردازد و شرايط و امكانات رفاهي را با پرداخت اجاره بهاي اندك براي خود فراهم نمايد. به همين خاطر، روز بروز نقش ميانجيگري دولتها بيشتر مي‎‏شود؛ به طوري كه سعي مي‎‏كنند تا با تدوين و تصويب قوانين عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎‏آميز فراهم كنند.

‏در حقوق كنوني، عقد اجاره به لحاظ امري شدن قواعد حاكم برآن و كم‎‏رنگ شدن تأثيراراده، در بسياري موارد به صورت سازمان حقوقي مستقل كه به وسيلة‌قوانين اداره مي‎‏شود، درآمده است؛ قالب از پيش تهيه شده‎‏اي كه موجر و مستأجر فقط مي‎‏توانند به تراضي خود را درون آن جاي دهند، بدون آنكه بر سرنوشت آيندة روابط خود حاكم باشند.

‏عقد اجاره، از عقود معين است. كليه عقود معين علاوه بر لزوم داشتن شرايط عمومي صحت معاملات بايد شرايط خاص صحت آن عقد را نيز داشته باشند. عقد اجاره نيز در كنار قواعد عمومي معاملات، قواعد ويژه‎‏اي دارد كه ديگر عقود فاقد آن است. يكي از اركان عقد اجاره، تعيين مدت است، يعني، در كنار ديگر شرايط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدين مدت عقد را تعيين كننده حال، اگر عقد اجاره‎‏اي منعقد شود و متعاقدين اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص كنند. يا اينكه فراموش نمودند مدت عقد را معيين كنند، آيا چنين عقدي را بايد صحيح بدانيم يا باطل؟

‏از آنجا كه جواب اين سؤال شقوق و فروض مختلفي دارد و نظامهاي حقوقي ايران، مصر و فرانسه تدابير مختلفي انديشيد‎‏ه‎‏اند، موضوع را در سه مبحث بررسي مي‎‏كنيم.

‏مبحث اول، به بررسي عقد اجاره‎‏اي كه مدت آن تعيين نشده و متعاقدين پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره را از قرار روز، ماه يا سال تعيين نكرده‎‏اند، اختصاص يافته است.

‏مبحث دوم، به بررسي عقد اجاره‎‏اي كه مدت آن تعيين نشده، ليكن متعاقدين پرداخت اقساط مال‎‏الاجاره را از قرار روز و ماه يا سال تعيين كرده‎‏اند، مي‎‏پردازد.

‏در مبحث سوم، پايان عقد اجارة بدون مدت بررسي مي‎‏شود.

‏ذكر نشدن مدت

‏فلسفة تعيين مدت در عقد اجاره، معلوم و معين كردن مورد معامله است. از آنجا كه براساس بند 3 مادة 190 قانون مدني، يكي از شرايط صحت معامله، معلوم و معين نمودن مورد معامله است، اين امر از طرق مختلف از قبيل: تعيين مدت، تعيين مسافت در اجارة‌حيوان و حمل ونقل، و تعيين عمل در اجارة اشخاص صورت مي

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اتوکد ستون بتنی پرسشنامه تفکر قطعی نگر یونسی و میرافضل اقدام پژوهی چگونه توانستم انجمن اولیاء و مربیان را پربار ساخته و سطح آگاهی اولیاء را درباره انجمن پاورپوینت در مورد اصول درمان ضد ميكروبي پاورپوینت ويروس موزائیک خیار و كدو