👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق هیدورلیز فیمانده تکمه سیب زمینی درتولید بیواتانول 7 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق هیدورلیز فیمانده تکمه سیب زمینی درتولید بیواتانول 7 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏هیدورلیز فیمانده تکمه سیب زمینی درتولید بیواتانول

‏مقدم‏ه‏

‏ تمایل بسیاری به سوختهی زیستی پایدار نظیر اتانول ( بیو اتانول) از مواد نشاسته ای وجود دارد فرایندهای صنعتی عمدتا از غلات نشاسته های تکمه و ریشه استفاده می کنند این مواد ابتدا باید بوسیله کاتالیز یا اسیدهای عیر آلی به قندهای قابل تخمیر ؛هیدرولیزشدوند در حال حاضر هیدرولیز نشاسته با کتالیزوری آنزیم ،از مجبت دارد چرا که دارای مزایایی بسیار است (برای مثال واکنشهای ملایم تر ) با این حال هزینه های بالای سرمایه گذاری اولیه و آنزیمهای و نیز نیاز به آزمایشگاههای پیچیده و نیروی کار متخصص عوامل محدود کننده استفاده از این انزیمهاست نقاط ضعف شناته شد هیدرولیز اسیدی ،اثر بازدارندگی احتمالی محصولات جانبی بررشد مخمر خنثی سازی هیدرولیزاتها قبل از تخمیر ومواد پرهزینه برای تجهیزات معایبی برای کاربرد صنعتی آن نمی باشد این فرایند مزایایی مهم دارد از جمله سرعت واکنش بالا یک پیش تیمار ساده برای نشاسته ، یک کاتالیزور ارزان ودردسترس و دمای واکنش نسبتا پایین با غلظت اسید بالا.

‏تکمه های سیب زمینی منبعی جالب برای تولید اتانول در برخی مناطق اروپا ست چرا که اتانول تولیدی از این تکمه ها ،حدوداً‏‌‏ l/ha‏ 1800-1400 یا L/t‏ 74 است نوشته های موجود اطلاعات چندانی در خصوص کارایی هیدرولیز اسیدی تکمه های سیب زمینی تازه به قندها و یا بازدارندگی رشد مخمر توسط محصولات جانبی فراهم نمی سازد درمورد هیدرولیز نشاسته سیب زمینی خالص این واکنش ، واکنش ردیف اول کاذب بوده و فعالیت کاتالیز وری

hci‏ بالاتر از h2so4‏ است بسیاری ازبازدارنده ها ی موجود در هیدرولیزرتها ی نشاسته سیب زمینی ‏نشاسته سیب زمینی هنوز شناسایی نشده اند اما یکی از آنها -5 هیدوکسی متیل فورفوران (hmf‏ -5 ) در واکنش هیدراسیون گلوکز تشکیل می شود دمای واکنش عاظت اسید سطح نشاسته و مدت زمان هیدرولیز اسیدی نشاسته سیب زمینی شیرین موثر است .

‏در این مطالعه دما چگونگی شرایط فراوری نظیر نوع تکمه سیب زمینی نوع و غلظت اسید معدنی و نسبت مواد گیاهی به محلول اسیدی را بررسی کردیم و که همگی آنها بر سرعت هیدرولیزفیسانده تکمه سیب زمینی تازه حداکثر الی والان دکستروز (de‏) ونستنر -5 ‏ hmf‏ موثر هستند ,هدف اصلی تعریف چگونگی هیدرولیزاسیدی نشاسته تکمه سیب زمینی در شرایط بهینه فراوری با توجه به قندهای کاهنده کلی و تشکیل -5 hmf‏ بود علاوه بر این یک هیدرولیزات تکمه سیب زمینی به عنوان سوسبترات برای تولید اتانول با استفاده از مخمر تجاری نانوایی آزمایش شد .

‏نتایج و مبحث

‏تصویر 1 نشان می دهد که هیدرولیزاسیدی و حداکثر de ‏ در نسیت ثابت مواد گیاهی به محلول اسید ی به نوع و غلظت کاتالیزور اسیدی و نه به نوع سیب زمینی بستگی دارد به طور کلی سرعت هیدرولیز و حداکثر de‏ با افزایش غلظت اسید افزایش یافت و که احتمالا به علت افزایش فعالیت یونها ی هیدروپن فعال در واکنش به عنوان کاتالیزور می باشد همین روند هنگام مطالعه هیدولیزاسیدی سیب زمینی شیرین مشاهده شدهیدرولیز نشاسته با استفاده از

m ‏ 5/0 H2so4

‏ ‏کامل نبود (40% de

‏با مقایسه اثرات m‏ 2 hcl‏ و m‏1 h2so4 ‏ ‏ در نسبت ماده گیاهی به محلول اسیدی 1:1 نتیجه گرفتیم که محلول اول موثر تر از مورد دوم بود همین نتیجه برای m ‏1 hcl‏ در مقابل نشاسته سیب زمینی خالص موثر تر ار h2so4 ‏ ‏بامطالعه هیدرولیز اسید ی سیب زمینی شیرین azhar ‏نشان داد که هم سرعت هیدرولیز و هم de‏ با hcl‏ بالاتر از h2so4 ‏ ‏ به شرطی که غلظت یونهای هیدروژن در این دو محلول اسیدی و یکسان بودند از آنجاکه هر دو اسید قوی بودند فعالیتهای کاتالیزوری آنها به فعالیت و نه غلظت کلی یونهای هیروژن بستگی داشت .

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس 2003 پروپوزال رشته مدیریت ارتباط تفکر استراتژیک و برنامه ریزی نیروی انسانی مبانی ذهنيت فلسفي دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم دبستان پاورپوینت فصل چهارم حالت گازي