👈 فروشگاه فایل 👉

رساله مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

دید کلی :

دانلود فایل ورد مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ، در حجم 173 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

توضیحات کامل :

فایل ورد مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ، در حجم 173 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:

چكيده:

در اين پژوهش در ابتدا به بحث خالص در مورد مسكن، تعريف آن، اهميت و موضوع آن از زندگي بشري پرداخته مي‌شود. سپس به مورد خاص مسكن در ايران پرداخته مي‌شود و قبل آن موضوع مسكن حداقل بعنوان ريز مسئله مقوله مسكن كه هدف اين پژوهش مي‌باشد شكافته مي‌شود و تا علت حراج و خصوصيات آن تحليل شود تا در آخر به شاخصهايي عيني از اين نوع مسكن براي استفاده در طرح پيدا مي‌كنيم. در ضمن به جهت اهميت موضوع ديواني اداري در شكل‌گيري پروژه‌هاي مسكن شهري تحقيقي نسبتاً مناسب در اين زمينه داشته‌ايم. در ذيل به صورت نسبتاً تفضيلي‌ ترتيب مطالب آورده شده در اين رساله ارائه مي‌گردد و در آخر اين بخش مانند هر بخش ديگري به نتيجه‌گيري پيرامون همان بخش در آخر آن مي‌پردازيم و پيشنهاداتي در بناي اعمال ويژگي‌هاي معماري ايراني در فضاهاي شهري ترتيب مي‌دهيم.

شناخت خصوصيات فضاي باز مسكوني، بررسي تيپولوژي ساختمانهاي مسكوني و سير تحول تاريخي آن آسيب‌شناسي اجتماعي مجتمع‌هاي مسكوني، تحقيق براي رسيدن به مدلهاي رواني مورد لزوم در واحد مسكوني و تأمين آن و همچنين تأمين نيازهاي معيني و تحريف شده‌ي آسايشي است در قسمتي ديگر سعي شده است با در نظرگيري مسائل اجتماعي ردپاي خاص از ديد جامعه‌شناسي به مسئله داشته باشيم و بعد از شناخت لايه‌هاي اجتماعي در ايران و خصوصيات و مقتضيات هر يك به كشف تأثيرات اين خصوصيات در كالبد معماري- شهرسازي ظهور يافته و موجود و همچنين كالبد بهینه شايسته‌ي قشربندي‌هاي مختلف بپردازيم در رويكردهاي ديگر به مسكن حداقل و كشف ضرورت اقتصادي آن به تحليل قيمت زمين- مسكن و مقدار صرفه‌ي ناشي از اين نوع خاص مسكن پرداخته‌‌ايم و با توجه به بازار مسكن ايران و شرايط حاكم بر آن اقدام به تحليل روابط بين اين شرايط و مسكن حداقل نموده‌ايم.

مقدمه:

امروزه پروژه‌هاي مسكوني(حتي در شهرهاي دنياي امروز كه داراي كاربردهاي عمومي بيشتري هستند) بيشتر از نيمي از ساخت‌و‌سازهاي شهري را عامل مي‌شوند خصوصاً هر پروژه‌ي شهري جديد ساخت (مثابه فضايي كه براي زندگي افراد در محلي باير، داير مي‌شود) در ابتدا با پروژه‌هاي مسكوني كه فلسفه وجودي هر كاربري عمومي ديگري نيز هستند شروع مي‌شود. فضاي مسكوني به عنوان فضاي بيشتر درگير با انسان(در مقابل فضاهاي اداري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و... كه معمولاً در ساعات محدودي داير و مورد استفاده هستند) به خودي خود و ذاتاً ارزش تدفيق و تحقيق مضاعفي دارد.

فارغ از ارزش فضاي مسكوني كه در بالا به عنوان خاصيتي برآمده از كيفيت اين فضا عنوان شد يك اصل مهندسي اوليه‌اي براي اين نظر است كه محصول سري ساخت به همان ميزان كه بر تعداد سري ساخت افزوده مي‌شود از پتانسيل بيشتري براي تدفيق و تحقيق در مورد پيرامون ابعاد مختلف آن برخوردار مي‌شود. تمام تبيين و تدليل‌هاي بالايي در واقع سعي بر اين دارد تا اولاً توجيه‌كننده بحث دوباره‌ي اين پروژه‌هاي مسكوني باشد و همين كه مي‌خواهد حاصل جسارتي براي دانشجوي بعدي براي تحقيق چند باره بر روي مبحث مهم و كالبدي باشد.

بار مباحثي كه در اين پروژه مطرح مي‌شود از دو جنبه‌ي تأسيسي نسبت به تحقيق‌هاي معمول در اين ساحت برخوردارند. اول آنكه دانشجو موضوع مسكن حداقل ضرورت امروزي آن، شاخصها و خصوصيات آن و سرانجام طراحي يك پروژه و مدل واقعي را مورد مطالعه، تحليل و تسهيل قرار داده است كه شايد بتواند هم به توصيه‌هاي پايه‌اي در مورد اين نوع مسكن بپردازد و همين اين كه پروژه‌اي را بر اساس اين يافته‌ها تعريف و طراحي كند تا در ضمن به ارائة الگويي كالبدي از مسكن حداقل(به بيان بهتر مجتمع‌هاي زيستي با محوريت مسكن حداقل) نيز پرداخته باشد. جنبه ديگر مختص اين پروژه گريزي مي‌باشد كه به سيستم ديواني اداري، مرتبط با امر مسكن زده شده است. تا باز‌خواني باشد بر مبحثي كه به عنوان نرم‌افزار محركه و جهت‌دهنده‌هاي پروژه‌هاي مسكوني مطرح است و در ضمن سعي در تشخيص، تبيين و تحليل اين مشكلات دارد گرچه با توجه به تهديد حجمي مرتب بر اين تحقيق نمي‌توانستيم بطور آني بر اين مبحث بپردازيم ولي با توجه به پيوستگي ذاتي اين مبحث با موضوع مسكن سعي شد تحقيقات لازم نيز در اين باب صورت گيرد.و البته بنا‌بر قاعده اولي پروژه معماري داراي يك جنبه از تحقيقات عمومي مانند شناخت اقليمي محل پروژه توصيه‌هايي كالبدي در رابطه با اقليم پروژه، ضرورتهاي فيزيكي، استانداردها، برهان شكل‌گيري كالبدي پروژه شناسايي و تحليل پروژه‌هاي مشابه بحث پيرامون مسائل اجتماعي فرهنگي(كه ضرورت هر پروژة معماري است) و..... است تا جرياني جامع و مانع با محوريت هدف معروف را شكل داده باشيم آنچه در اين پروژه مورد اهتمام واقع مي‌شود شامل تجزيه، تحليل و تعريف ابعاد نظري و عملي مجتمع‌هاي زيستي و شناخت ارتباط بين اين دو مباحث(نظري و عملي) در جهت خلق مجتمع‌هاي مسكوني پاسخده (پاسخده به معناي عام) كه به صورت طرح معماري در تحت شرايط تعريف شده جلوه خواهد كرد، مي‌باشد. كه هدف آن تدفيق پيرامون مجتمع‌هاي مسكوني با درجه شمول مسائل اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و سير تحول تاريخي و تيپولوژيك آنها درایلام و محدوده سياسي ايران (بالاخص كلان‌شهرها) و بازشناسي رابطه ارگانهاي متوالي و تأثير‌گذار در امر مسكن باشد. وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري، نظام مهندسي و ..... در شكل‌دهي و سوق‌دهي فضايي اصولي و ضابطه‌مند در جهت تنظيم و كنترل بازار توليد مسكن و همچنين بازشناخت رابطه مسكن به مثابه بارزترين نمود فضاهاي معماري- كه بيش از نيمي از فضاهاي شهري را به خود اختصاص مي‌دهد با مسائل شهري است.

و...

این فایل با فرمت ورد در 276 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت اختلال افسردگی پاورپوینت نظام حقوق زن در اسلام پاورپوینت پاورپوینت احداث موجشكن سنگي در آب عميق پاورپوینت در مورد کنترل مدرن پاورپوینت در مورد منابع آب