👈 فروشگاه فایل 👉

سرمايه فكري شايستگان توسعه شايسته سالاري در سازمانها

ارتباط با ما

... دانلود ...

سرمايه فكري شايستگان توسعه شايسته سالاري در سازمانها

مقدمه

شايسته سالاري كه به مفهوم به كارگماري مناسب ترين افراد در متناسب ترين جايگاه ها در يك سازمان بيان مي شود، در سازمانهاي رشديافته و يا در حال رشد بسيار بااهميت و در ميان مديران اين اهميت بيشتر است.

دستيــابي به چنين امر مهم نيـاز به برنامـــه ريزي راهبردي در سازمانها و توجه عميق به تغييرات داخلي و محيطي دارد، اين ميان بخش سياستگزار جامعه يعني دولت لازم است براي تحقق شايسته سالاري، آن را طي فرايندهاي فرعي شايسته خواهي در سطح جامعه و سازمانها و در عمل شايسته شناسي، شايسته پروري، شايسته گماري و شايسته داري را توسط مديران و متوليان بخش نيروي انساني، پياده نمايد.

👇محصولات تصادفی👇

تعادل اسید و باز در بدن پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی اقدام پژوهی چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات زود هنگام را تعطیلات نوروزی را بگیرم دانلود پاورپوینت مفهوم استراتژی دانلود پاورپوینت روانشناسی تغذیه