👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره مبانی وروش تدريس تعليم وتربیت دینی دردوره ی ابتدايی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره مبانی وروش تدريس تعليم وتربیت دینی دردوره ی ابتدايی

این فایل حاوی 20 اسلاید درباره مبانی وروش تدريس تعليم وتربیت دینی

دردوره ی ابتدايی، بررسی يك واحد يادگيری طراحی آموزشی، الگوهای

نمونه تدريس می باشد

قسمتی از فایل:

طراحی درس براساس فعاليت های يک واحد يادگيری (طرح درس روزانه)

عنوان درس: کودک دوست داشتنی

پايه: دوم ابتدايی

بخش: امامت

زمان کل تدريس:

دو زمان ٥٠ دقيقه ای در ايام محرم ویاماه شعبان

هدف اصلی درس:

آشنايی دانش آموزان با ميزان احترام امام حسين (ع) نزد پيامبر و زوايای

کوتاهی از حماسه ی عاشورا و محرم

اهداف مرحله ای:برای رسيدن به هدف اصلی چند گام بايد بردارم؟تعيين

کردن اين نکته که کدام فعاليت در ابتدا وکدام در ادامه و يا انتهاقرار گيرد؟ و

چرا؟

گام اول: ايجاد انگيزه و فضای دوست داشتن یبرای شروع درس و ايجادحال

و هوای علاقه نسبتبه امام حسين (ع)

گام دوم: ايجاد علاقه نسبت به رفتار پيامبر با امام حسين (ع)

فعاليت های ياددهی يادگيری و محتوای آن

دستور العمل دقيق نحوه ی انجام فعاليت برای پاسخ به اين سؤال که نقش

فراگير و معلم در اين فعاليت چيست و هرکدام چه وظيفه ای به عهده

دارند؟ و چه کاری را چگونه بايد انجام دهند؟ از چه محتوايی استفاده می

شود؟

به تصاوير صفحه ی ٤٢ و ٤٣ نگاه کنيد و به اين سؤالات

به صورت فردی و شفاهی پاسخ دهيد ( ٥ نفر). چرا

کودک لبخند می زند؟ به نظر شما آن فرد بزرگ تر کيست؟

و چرا؟ خورشيد با نگاهش چه می خواهد بگويد؟ حال

به صفحه های ٤٤ و ٤٥ نگاه کنيد. ابتدا سؤالات را به

کنار دستی و سپس به جمع پاسخ دهيد ( ٣ نفر). کودکان

شادند يا غمگين؟ چرا؟ ارتباط اين تصاوير با تصاوير قبلی

چيست؟

ابتدا کودکان را دو دوتا کنار هم قرار می دهم (نشسته يا

ايستاده) (از آن ها می خواهم که يکی امام و ديگری پيامبر

باشد). سپس متن درس را با کمی حالت نمايشی می خوانم

و از بچه ها می خواهم پس از شنيدن آن اين منظره را نشان

دهند. سپس هر کدام احساس خود را ابتدا در يک يا دو

جمله بنويسند و ٥ نفر در کلاس بخوانند.

زمان و مکان :مدت انجام هرفعاليت ومکان آن

٧ دقيقه کلاس درس ٥ دقيقه کلاس درس

١٠ دقيقه کلاس درس

ارزش يابی: معلم بعد از انجام هرفعاليت از خود می پرسدکه آيا دانش

آموزان به اين هدف رسيدند يا نه؟ آيا اين فعاليت مناسب بود يا نه؟

پاسخ اين ٥ نفرمناسب بود و حال وهوای لازم را ايجادکرد؟ آيا توانستند

اين٣ نفر ارتباط مناسبی بين تصاوير اين ٤صفحه برقرار کنند؟

آيا توانستند احساس خود را به خوبی به نمايش در آورند؟ آيا احساس خود

رابه صورت مکتوب به خوبی ارائه کردند.

و..................

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت نقش آب در معماری پاورپوینت در مورد اهمیت بهداشت خانواده تحقیق تصفيه و ضد عفوني آب و فاضلاب دانلود پاورپوینت بررسی تغذیه بر جنسیت جنین دانلود پاورپوینت کاربرد spss در مهندسی صنایع