👈 فروشگاه فایل 👉

استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي

ارتباط با ما

... دانلود ...

استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي

مقدمه

كشور ما، رشد جمعيت نزديك به 2 درصد، دركمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعيت خود خواهد بود. تمركز در شهرهاي بزرگ نظير تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبريز حدود 1334300 نفر به حدود بالايي رسيده است و افزايش تراكم در آنها توصيه نمي شود. علاوه بر اين محدود بودن امكان گسترش افقي شهرها از يك سو و پر هزينه بودن گسترش عمودي آنها از سوي ديگر، سبب مي شود كه ساخت شهرهاي جديد بعنوان يكي از راه حل هاي مطلوب مطرح گردد. و نيز به همين دليل توسعه شهرهاي كوچك و متوسط وساخت شهرهاي جديد به صورت يك ضرورت درآمده است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت رشد و نمو در كودكان تفكر استراتژيك چیست ؟ پاورپوینت بهداشت فردی پاورپوینت آموزش عکاسی پرتره دانلود پاورپوینت معرفی ahp