👈 فروشگاه فایل 👉

كنترل در مديريت چیست ؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

كنترل در مديريت چیست ؟

موضوع: كنترل در مديريت چیست ؟

كنترل فراگردي است كه از طريق آن عمليات انجام شده با فعاليتهاي برنامه ريزي شده تطبيق داده مي شوند. اين فراگرد براي تصحيح مستمر عملكرد سازمان در جهت دستيابي به اهداف سازماني به كار گرفته مي شود و ميزان پيشرفت در جهت تحقق اهداف را نشان مي دهد. منظور از روشهاي كنترل مديريتي، روشها و ساز و كارهايي است كه مديران براي كسب اطمينان از سازگاري« رفتار و عملكرد كاركنان» با « استانداردها، برنامه ها و هدفهاي سازماني» به كار مي گيرند. در فراگرد كنترل، برنامه هاي منظمي به اجرا در مي آيند كه طي آن اطلاعات مورد نياز كسب مي شوند و پس از ارزيابي و سنجش ميزان انحراف، طرحهاي اصلاحي مورد نياز براي نيل به حداكثر كارآيي در تحقق اهداف، تنظيم مي گردند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اناتومی سیستم عصبی آرش سعادت نیا دانلود پاورپوینت ریاضی سال دوم دبیرستان دنباله هندسی تاريخچه اندازه گيري در جهان 10 ص بلاياي طبيعي و دين پاورپوینت تاریخ و تمدن مادها