👈 فروشگاه فایل 👉

خصوصي سازي چیست ؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

خصوصي سازي چیست ؟

تعريف خصوصي سازي:

خصوصي سازي:فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام صلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي آورند.

واژه «خصوصي سازي» حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بازار و به نفع بازار است.خصوص سازي وسيله اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي)عمليات يك موسسه اقتصادي است؛ زيرا چنين به نظر مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل ودر نتيجه توليد بيشتر ومتنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد.

اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است ودر اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و درپيچيده ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است.

👇محصولات تصادفی👇

مونو گرافی شهر تازه تاسیس تیتکانلو پرسشنامه طرح‎ واره ها‎ی یانگ تحقیق ارزشیابی تحصیلی پاورپوینت در مورد مروری بر فرآیند تولید آرد گندم پاورپوینت در مورد سبک های یادگیری