👈 فروشگاه فایل 👉

اقتصاد جهاني چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

اقتصاد جهاني چیست؟

اقتصادجهاني چیست؟

گر چه بحث دربارة جهاني شدن اقتصادي نوشته هاي حجيمي پديد آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنيادين، دسته بندي مي شوند. اين چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• آيا اقتصادي جهاني واحدي در حال پديد آمدن است؟

• شكل جديد سرمايه داري، كه ناشي از «انقلاب صنعتي سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمين است؟

• جهاني شدن اقتصادي تا چه حد تابع حكومت ملي و بين المللي مناسب و كارآمد باقي مي ماند؟

• آيا رقابت جهاني به سياست اقتصادي ملي و دولت رفاه اجتماعي خاتمه مي دهد؟

اين چهار سؤال هم فكر جهاني گرايان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول مي كنند.

تداوم اقتصادهاي ملي

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه اي در سازمان پاورپوینت درباره بهداشت محيط مدارس پاورپوینت در مورد مصاحبه انگیزشی پاورپوینت در مورد طرح درس رياضيات مهندسي فصل 2 تحقیق در مورد امادگي جسماني