👈 فروشگاه فایل 👉

استانداردهاي ايزو 9000

ارتباط با ما

... دانلود ...

استانداردهاي ايزو 9000

مقدمه

با صدور استانداردهاي ايزو 9000 موضوع سيستم هاي تضمين كيفيت و مديريت كيفيت در سال 1987 و ويرايش سال 1994 و بالاخره ويرايش سال 2000 به عنوان استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت، در سراسر جهان براي به اجراي اين استانداردها طي اين مدت، تلاشهاي وسيعي صورت پذيرفته است. طبق آخرين آمار سازمان بين المللي استاندارد، اين موارد تا اواسط سال 2002 ميلادي به بيش از 500000 سازمان در بيش از 160 كشور رسيده است و كماكان اين رقم درحال افزايش است.

متاسفانه در ايران، يك مركز معتبر براي گردآوري آمار موثق وجود ندارد اما بنابر مجموع آمار و اطلاعات موجود به نظر مي رسد بيش از 2000 سازمان توليدي و خدماتي به اجراي اين استانداردها اقدام كرده اند.

در يك نگاه كلي، در مسائل و موضوعهاي مربوط به موفقيت و شكست اجراي اين استانــــداردها وجوه اشتراك بسياري ديده مي شود. در كشورها و برحسب شرايط گوناگون ميزان اين مشتركات متفاوت است. به علت فرهنگ صنعتي مشترك، براي كشورهاي درحال توسعه اين وجوه اشتراك بيشتر به هم نزديك است.

در ايران، براي تجزيه و تحليل نتايج اجراي اين استانداردها تلاشهايي شده است و هرچند ممكن است همه جانبه و مطلوب و ايده آل نباشند، اما از اين جهت كه موضوع موردتوجه قرار گرفته و به تحليل موفقيتها و دستاوردها، و در بعضـــــي موارد نادر به تحليل شكستها، مي پردازد بسيار مهم و ارزشمند است.

👇محصولات تصادفی👇

تاريخچه جهانگردي از اغاز تا به امروز پرسشنامه فراشناخت پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی پاورپوینت در مورد ضوابط  و دستورالعمل های ساختمان پاورپوینت در مورد زاويه سنج