👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پرسشنامه نشانگان افت روحیه

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه نشانگان افت روحیه

دانلود پرسشنامه نشانگان افت روحیه

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 3

تعداد سوالات: 24

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)

در این پژوهش برای سنجش نشانگان افت روحیه از مقیاس نشانگان افت روحیه کیسان و همکاران که در سال ٢٠٠٤ برای اندازه‌گیری نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته ساخته شد، استفاده شد. این ابزار دارای ۵ خرده مقیاس فقدان معنا (۵ سؤال)، ملالت (۵ سؤال)، دلسردی (۶ سؤال)، درماندگی (٤ سؤال)، احساس شکست (٤ سؤال) است و ضریب پایایی آن ٩٤% می‌باشد (کیسان و همکاران، ٢٠٠٤). این پرسشنامه دارای 24 سؤال است که هر کدام در یک مقیاس 0-4 درجه¬ای (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) درجه‌بندی شده است. نحوه نمره‌گذاری آن به این صورت است که سؤالات 20 و 14، 4، 3، 2 خرده مقیاس بی‌معنایی؛ سؤالات 24 و 23، 22، 21، 18، 6 خرده مقیاس یاس؛ سؤالات 16 و 15، 13، 11، 10 خرده مقیاس احساس ملالت؛ سؤالات 9 و 8، 7، 5 خرده مقیاس احساس درماندگی و سؤالات 19 و 17، 12، 1 خرده مقیاس احساس شکست را می¬سنجند. قابل‌ذکر است که سؤالات 19 و 17، 12، 6، 1 به صورت معکوس نمره‌گذاری می¬شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استراتژی رقابتی در مقابل اقیانوس آبی پرسشنامه نارسایی هیجانی آلکسی تایمیا دانلود پاورپوینت محورهای مختصات ریاضی پایه ششم دبستان نمونه پروپوزال رشته جغرافیای طبیعی دانلود پاورپوینت جلسه چهارم جبر مجموعه ها