👈 فروشگاه فایل 👉

ارگونومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارگونومی

ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه یونانی

Ergoبه معنی کار و Nomos به معنی قانون و قاعده مشتق شده است و در لغت به معنی قانون و قاعده کار است.

ارگونومی عبارت است از مطالعه علمی انسانها در ارتباط با محیط کارشان و تطابق علمی کار و محیط کار با مشخصات فیزیکی و روانی انسان و کاربرد اطلاعات علمی موجود درباره انسان برای حل مشکلات طراحی.

👇محصولات تصادفی👇

شركت تعاوني چیست ؟ پروپوزال در مورد ارتباط خشنودی شغلی، سلامت سازمانی و سازگاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاري پاورپوینت در مورد اختلالات آب و الکترولیت کلسیم منیزیم فسفر کلر پاورپوینت درس اول علوم اجتماعی (سال چهارم انسانی)