👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی

عنوان: پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 41

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

تاريخچه توانمندسازي منابع انساني:

توانمندسازي بصورت عام از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است . زندگي گذشته انسان و روند تکاملي آن طي تاريخ ، گوياي اين موضوع است . شيوه سکونت ، ساخت سر پناه و رشد ابزارهاي مورد استفاده براي گردآوري خوراک ، شکار، کشاورزي و ايجاد تغييرات و تکامل آن براي حفظ نفس ، بقا و بهبود زندگي نشاني از تکامل توانمندسازي بشر است.

از اين ديدگاه تمامي تلاش هاي صورت گرفته براي سازگاري با اقليم ، صيانت نفس و استفاده بيشتر از توان موجود در انسان را مي توان توانمندسازي ناميد .

توانمندسازي در ابتدا به عنوان يک فن در حرفه مددکاري و پزشکي باليني و به منظور کمک کردن به بيماران جسمي و روحي مورد استفاده قرار گرفت که امروزه با عنوان توان بخشي از آن ياد مي شود . ساير رشته هاي علوم انساني و اجتماعي هم به اين مفهوم پرداخته اند ، اما در آن رشته ها مفهوم توانمندسازي با استفاده از اصطلاحات ديگري توضيح داده شده است . در روانشناسي آدلر مفهوم " انگيزه تسلط " را به کار برده و منظور از آن تلاشي بوده است که افراد براي کسب تسلط در برخورد با جهانشان به کار مي برند . در جامعه شناسي، مفهوم توانمند شدن بيشتر در مورد جنبش هاي حقوق ( مثلا حقوق شهروندان،حقوق زنان و حقوق کارگران )مطرح بوده است . و در الهيات ،منازعات درباره اختيار در مقابل جبر و اقتدار در مقابل تسليم نمودي از بحث توانمندسازي انسان است . ( وتن و کمرون، 1381 ، مقدمه) در مديريت نيز سابقه استفاده ازاصطلاح توانمندسازي به دموکراسي صنعتي و مشارکت کارکنان در تصميم گيري هاي سازمان ، تحت عنوان هاي مختلفي همچون تيم سازي، مشارکت فعال و مديريت کيفيت فراگير برمي گردد ، به طور کلي اين اصطلاح به طور خاص در سال 1980 در رشته مديريت مطرح شد که مي توان آن را پاسخي به ترويج رويکرد تيلوريسم براي طراحي کار که ساده سازي شغل را توصيه مي کرد ، دانست . در ساده سازي شغل ، کارهاي پيچيده به يک سري از کارهاي ساده تر که توسط کارکنان مختلف انجام مي گيرد ، شکسته مي شود. به عبارت ديگر ساده سازي شغل ، شکلي از ناتوانمندسازي است. تحقيقات اخير تاکيد مي کنند چنين مشاغل ساده اي که منجر به خستگي و کارهاي تکراري مي شود، نارضايتي ايجاد مي کنند و براي پرورش کارکنان ضعيف مناسب هستند و روابط صنعتي ضعيف را پرورش مي دهند .

👇محصولات تصادفی👇

حرفه معلمی و فشارهای روانی آن چهار ابزار معجزه آسا برای ارتباط با دیگران حداقل دستمزد و روش های تعیین ان دانلود پاورپوینت رجیستری ویندوز دانلود پاورپوینت درآمدی بر شهرسازی امپراطوری روم