👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری گردشگری الکترونیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری گردشگری الکترونیکی

عنوان: مبانی گردشگری الکترونیکی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 45

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

گردشگری الکترونیک

گردشگری الکترونيک را مي توان مؤلفه ای اساسي و از انواع گردشگری همگام با تکنولوژی اطلاعات به شمار آورد که حداکثر دو دهه از ظهور آن نمي گذرد . (بمانيان وهمکاران؛1387: 73) گردشگری الکترونيک به معنای کاربرد کسب وکار الکترونيکي در مسافرت و گردشگری و به مفهوم ديجيتالي شدن همه فرايندها و زنجيره ی ارزش در گردشگری (مسافرت، مهمان پذيری و فروش غذا و مانند آن ) است. (کاظمي و همکاران؛ 1384 : 68 ) از بعد عملي گردشگری الکترونيکي عبارت از فن تلفيق روش های کسب وکارهای الکترونيکي و فناوری اطلاعات در شيوه ها و ابزارهای تدارک، ارائه و پشتيباني خدمات گردشگری برای ارائه خدمات مورد نياز گردشگران با کيفيتي بالاتر و هزينه ای کمتر است. در واقع گردشگری الکترونيک، ارائه ی الکترونيکي تمامي خدماتي است که در گذشته گردشگران به صورت سنتي از آنها استفاده مي کردند. گردشگری الکترونيک، همچنين به مجموعه ای از پايگاه های اينترنتي )دولتي و خصوصي( و استانداردها و پروتکل های خاص اطلاق مي شود که با توليد و بازنشر اطلاعات در فرمت های مختلف از قبيل متن، تصوير، کاتالوگ و بروشور، تيزرهای تبليغاتي و حتي خدماتي از قبيل رزرو هتل و خريد الکترونيکي معنا مي يابد.

يک گردشگر هنگامي که به يک سايت گردشگری الکترونيک وارد مي شود، تنها از طريق همان سايت و با برخورد با يک استاندارد خاص مورد استفاده در سايت کار کرده اما تمامي خدمات مورد نياز خود را دريافت مي کند. به اين معنا گردشگر نيازی ندارد که هر يک از سرويس های مورد نظر خود را از طريق يک سايت مجزا به واسطه ی کاربری جديد مرتفع کند، بلکه تمامي سرويس های مورد نياز را از طريق يک سايت مشترک و به واسطه ی کاربری يکسان دريافت کرده و اطلاعات مورد نياز خود را ساده تر به دست ميآورد. به واسطه ی اين فناوری، گردشگر با مراجعه به يک سايت معتبر گردشگری الکترونيک همه سرويس های مورد نياز برای سفر خويش را دريافت کرده و با کيفيت،سرعت و قيمت مناسب به خواسته های خود دست مي يابد. سرويسهايي که در گردشگری الکترونيک مرسوم هستند عبارتند از :

- اطلاع رساني شفاف، دقيق و معتبر

- انجام کليه ی تشريفات اخذ ويزا

- رزرو هتل ها و مراکز تفريحي سياحتي

- رزرو و اجاره ی وسايل نقليه

- اخذ بليت هواپيما، اتوبوس و قطار و مانند آن

- خريد برنامه های سفر و تورهای مختلف

اجزای گردشگری الکترونيکي درجات مختلفي دارد که ميتواند از ساده ترين کارها مانند دريافت کاتالوگ يک منطقه ی توريستي و يا خريد الکترونيکي بليت شروع شود و تا سفری در دنيای مجازی ادامه يابد. به تقريب تمام کارهايي که برای يک سفر نياز است را مي توان به صورت الکترونيکي انجام داد، مانند گرفتن ويزا از يک سفارتخانه ی خارجي که به آن رويداد الکترونيکي مي گويند. ويزای الکترونيکي يکي از سرويس های بسيار مشهور در زمينه گردشگری الکترونيکي است و کشورهايي که خدمات ويزا را به صورت الکترونيکي ارائه مي کنند، آن را يکي از شاخص های پيشرفت خود در زمينه فناوری اطلاعات و دولت الکترونيکي مي دانند. در اين ميان عرضه کنندگان محصول گردشگری تحت تأثير تقاضای گردشگری با گرايش به استفاده از فناوری های جديد به عرضه ی محصول گردشگری مي پردازند .)حسني ؛ 1388 : 100 )

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تقلید چیست؟ پاورپوینت آب مصرفي در بتن تحقیق روانشناسی آموزش مبتدی و متوسط هک و امنیت تحقیق چک ، سفته و ظهر نویسی 30 ص