👈 فروشگاه فایل 👉

تفكر ناب دروازه ورود به سرزمين سيگماها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تفكر ناب دروازه ورود به سرزمين سيگماها

مقدمه

عرصه كنوني كسب و كار ، تصويري جديد از سازمان ارائه مي كند با اين نگرش جديد ، سازمان مجموعه اي از فرايندهايي است كه هدف آنها ايجاد ارزش براي مشتري است و مستلزم ايجاد ارزش براي مشتري ، آفرينش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازماني كه مي خواهد رويكرد فوق را دنبال كند در وهله اول ورود به حوزه سيگما هاست و در مرحله بعد طي مراحل بهبود تا رسيدن به سطح شش سيگما( six sigma) يعني 3.4 خطا در يك ميليون فرصت مي باشد . مفهوم بنيادي تفكر ناب ، در ريشه کن كردن اتلاف و آفرينش ارزش در سازمان نهفته است . تفکر ناب نگرشي است ، برای افزايش بهره وري و ارزش آفريني مستمر و حداقل کردن هزينه ها و اتلافات ، به اين ترتيب مي توان دروازه ورود به سرزمين سيگما ها را ، رفع عيوب ، اتلافات و خطاهاي مشهود از طريق روشهاي سريع ، نظير مفاهيم و تكنيك هاي تفكر ناب( lean thinking ) دانست .

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی مهندسی پتروشیمی در واحد دو اتيل هگزانول مجتمع پترو شيمي اراك پاورپوینت مدیر در نقش کوچ پاورپوینت درباره دانش و هنر در ایران باستان نمونه سوال درس عربی هفتم نیم سال دوم دانلود پاورپوینت عید غدیر خم