👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987)

پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987)

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 24

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان

پرسشنامه¬ی دلبستگی به والدین و همسالان، توسط آرمسدن و گرینبرگ (1987) بر اساس نظریه¬ی دلبستگی بالبی و به منظور اندازه¬گیری میزان ادراک دلبستگی به والدین یا همسالان در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است. این مقیاس وسیله¬ای است جهت سنجش امنیت روانی افراد که از ارتباط با افراد مهم زندگی به دست می¬آید.

پرسشنامه¬ی دلبستگی به والدین و همسالان شامل 24 گویه می¬باشد. 12 گویه ادراک دلبستگی به والدین و 12 گویه ادراک دلبستگی به همسالان را می¬سنجد. ادراک دلبستگی به والدین و همسالان هر کدام شامل 3 بعد ارتباطات، اطمینان و بیگانگی می¬باشد. بعد اعتماد فهم متقابل و احترام در روابط دلبستگی، بعد ارتباط کیفیت ارتباط کلامی و بعد بیگانگی احساس خشم و بیگانگی بین¬فردی را اندازه¬گیری می¬کند. هر یک از این ابعاد خود مشتمل بر 4 گویه می¬باشند و در مقیاس 5 گزینه¬ای لایکرت از کاملاً مخالفم (نمره 1) تا کاملاً موافقم (نمره 5) نمره¬گذاری می¬شود. گویه¬های 7 و 19 به طور معکوس و سایر گویه¬ها به طور مستقیم نمره¬گذاری می¬شوند. سطح دلبستگی ایمن از کم کردن نمره بیگانگی از مجموع نمرات ارتباطات و اطمینان، برای هر یک از والدین و همسالان، حاصل می¬گردد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت کامپیوترهای قابل پوشیدن پاورپوینت مدیریت هزینه در صنعت بانکداری تحقیق مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز 25ص دانلود پاورپوینت درس دوم ماده تغییر می کند دانلود پاورپوینت ادبیات سوم دبیرستان درس پنجم