👈 فروشگاه فایل 👉

اختلالات خواب در سالمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

اختلالات خواب در سالمندان

فرمت فایل:پاوپوینت{فایل ویرایشی}، تعداداسلاید:18 اسلاید

چکیده ای از متن:

خواب طبيعی

مرحله nonREM :

شامل مراحل 1و 2 (خواب سبک) و مراحل 3و4 (خواب عميق يا خواب دارای امواج آهسته)

حداقل فعاليت متابوليک

مرحله REM :

فعاليت الکتريکی زياد مغز

جريان خون مغز بالاتر از حالت بيداری

نوسان HR و RR

حرکات سريع چشم

آتونی ژنراليزه عضلات (به جز ديافراگم و خارج چشمی)

تغییرات فیزیولوژیک ناشی از افزایش سن

طول خواب

↑ تعداد بيداری در طول شب

↓ خواب عميق

↓ خواب REM

↑ حساسيت به محرکهای محيطی

تغيير زمان خواب و بيداری

↓ اثربخشی خواب ← خستگی و چرت زدن در روز

شروع در مردان زودتر و شدت ↑

انواع اختلالات خواب

1) اختلال خواب ناشی از تنفس (آپنه خواب)

24% سالمندان در منزل و 42% در خانه سالمندان

اپيزودهای مکرر قطع تنفس ← هيپوکسی

شاِيعترين ← آپنه انسدادی به دليل کلاپس اوروفارنکس ← در چاقی ↑

علايم : خروپف بلند يا غِير معمول، بيدار شدنهای مکرر و کوتاه مدت، سردردصبحگاهی، خواب آلودگی شديد طی روز، مختل شدن عملکردروزمره

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استانداردهای ترمینال پاورپوینت در مورد Blood Products Indications and Complications پاورپوینت پاوردرس8(باقرلو)علوم ششم پاورپوینت در مورد منابع فقه 2 پاورپوینت صنعت جوشکاری